Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jannie Maasdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Waarom persoonsgegevens worden verwerkt
Jannie Maasdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor de uitvoering van dienstverlening
  • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

Jannie Maasdam verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Jannie Maasdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jannie Maasdam deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Jannie Maasdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jannie Maasdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@janniemaasdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag zij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jannie Maasdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
Jannie Maasdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@janniemaasdam.nl.

Contactgegevens
Wanneer je contact met Jannie Maasdam wilt opnemen kun je haar als volgt bereiken:
Jannie Maasdam, Van Geenstraat 56, 2571 DB Den Haag, welkom@janniemaasdam.nl, tel: 06 415 082 96.