Peter Hess

5000 jaar geleden

5000 jaar geleden kende men in India al de heilzame werking van klanken. Deze kennis ligt ten grondslag aan de Peter Hess klankmassage-methode. Peter Hess is pedagoog en natuurkundig ingenieur. Hij ontwikkelde op basis van praktijkervaring en jarenlang onderzoek een methodische klankmassage die aansluit bij de behoeften van de westerse mens. Deze methode past in de visie van de integratieve geneeskunde, die zich onder andere richt op gezondheid en welbevinden. Inmiddels wordt er wereldwijd in dertig landen met deze methode gewerkt. Over ontstaan en ontwikkeling van de methode lees je meer op de website van de Peter Hess Academie Nederland en België en op de site van het Peter Hess Instituut in Duitsland.

Peter Hess Academie Nederland en België

Peter Hess Instituut in Duitsland